โปรฝากติดต่อกัน

ฝากติดต่อกัน 3 วัน รับ 300

ฝากติดต่อกัน 6 วัน รับ 400

ฝากติดต่อกัน 9 วัน รับ 600

ฝากติดต่อกัน 12 วัน รับ 900

ฝากติดต่อกัน 15 วัน รับ 1,500

ฝากขั้นต่ำละ 500 บาท (รับโบนัส)